Regulamin

Regulamin odnośnie strony internetowej www.testy.abc-szkolenia.com:
  1. Właścicielem strony jest firma ABC-Szkolenia Paweł Żuchowski z siedzibą w Izabelinie. Adres korespondencyjny: ul. Modlińska 6, 03-216 Warszawa.

Wszystkie prawa własności do strony internetowej www.testy.abc-szkolenia.com, a w szczególności prawa autorskie stanowią własność firmy ABC-Szkolenia.

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ABC-Szkolenia użytkownik nie może:

– wykorzystywać kopii lub części niniejszej strony internetowej w celach komercyjnych,

– modyfikować ani włączać jej do innych opracowań.

2. Pytania on-line

Pytania zamieszczone na stronie www.testy.abc-szkolenia.com zostały zgromadzone z najwyższą możliwą starannością i nie stanowią oficjalnego katalogu pytań lub zadań egzaminacyjnych na szkoleniach w zakresie:

– Kursów kwalifikacyjnych dla kierowców ,

– Kursów na certyfikat przewoźnika drogowego,

– Kursów ADR.

Przedstawione testy i zadania zostały przygotowane na podstawie programu szkoleń na kursach. Niniejsze testy stanowią niewielką część procesu kształcenia i nie mogą samodzielnie stanowić podstawy do zaliczenia egzaminów państwowych.

3. Warunki korzystania z testów on-line:

a)      Testy przedstawione na stronie www.testy.abc-szkolenia.com przeznaczone są dla osób uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez firmę ABC-Szkolenia.

b)      Warunkiem uzyskania dostępu do pełnej wersji testów jest zapisanie się i uiszczenie opłaty za wybrane szkolenie.

c)      Użytkownik, który otrzyma login i hasło ma obowiązek traktować tą informację jako poufną i nie udostępniać jej osobą trzecim.

4. Odpowiedzialność.

Firma ABC-Szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania ze strony internetowej www.testy.abc-szkolenia.com na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

5. Prawo do zmian.

Firma ABC-Szkolenia ma prawo według własnego uznania, w dowolnym momencie i bez powiadamiania do likwidacji lub modyfikacji treści zawartych na stronie www.testy.abc-szkolenia.com.

6. Reklamacja.

W przypadku pytań lub skarg dotyczących strony www.testy.abc-szkolenia.com, prosimy o korzystanie z danych kontaktowych:

„Abc-Szkolenia” Paweł Żuchowski

Ul. Modlińska 6

03-216 Warszawa

Tel. 502-700-182

e-mail: biuro@abc-szkolenia.com

 

więcej

Egzamin po Kwalifikacji Wstępnej

Kryteria egzaminu państwowego po kursach kwalifikacyjnych dla kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy. więcej

Egzamin na Certyfikat Przewoźnika

Procedura przeprowadzania egzaminu państwowego na certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika. więcej

Egzamin po kursach ADR

Zasady przeprowadzania egzaminu państwowego po kursach ADR dla kierowców zawodowych. więcej